Menu

מבני ממשל, ציבור ותרבות

מבני ממשל, ציבור ותרבות

המשרד עוסק במגוון פרויקטים ושיתופי פעולה בממשק עם מבני ממשל ציבור ותרבות. בין עבודות המשרד מבנים ומוסדות ממשלה, בתי ספר וקריות חינוך,  אתרי הנצחה ובית חולים. העבודות בשיתופי פעולה עם אדריכלים ישראלים ובינלאומיים.