Menu

גנים

גנים

גנים הם חלק גדול מעבודת המשרד, אנחנו מאמינים ביצירת חוויה אישית וביצירת חללים אשר מאתגרים את המבקרים לראות את הנוף מזוויות חדשות תוך רגישות למסורת של הגן כמקום של הפוגה והתבוננות.