Menu

מחקר

רחובות וייעור עירוני

בכדי להבין טוב יותר ערים, קמפוסים ונוף, ולפתח דרכים חדשות לראות, לתכנן ולבנות אותן, הסטודיו משקיע זמן ומשאבים במחקר, פיתוח וחדשנות.
משרדנו מטמיע את המחקר בעיצוב בין אם מדובר בתכנון ערים, בפרויקטים של עיצוב, או בגנים צנועים.
יצירתיות וחדשנות הן תולדה של תהליכי תכנון וארגון ייחודיים, חומרים ומוצרים חדשים, וניצול הזדמנויות שטרם מומשו, והן מושגות בשיתופי פעולה ייחודיים בין אדריכל הנוף, האדריכל, היועצים, הקבלן, ומזמין העבודה.
המחויבות שלנו למחקר מביא ערך מוסף, יצירתיות וחדשנות לפרויקטים שלנו.
 
המשרד עוסק רבות תכנון ועיצוב מרחב עירוני בדגש על ראייה אקלימית וייעור עירוני. לאורך השנים האחרונות מחקרים רבים מצביעים על קשר ישיר בין נטיעת עצים במרחב הציבורי לבין שיפור התנאים הסביבתיים ואיכות החיים העירונית.
נטיעת עצים בעיר עוזרת במיתון אקלים מפחיתה נגר עילי וכתוצאה מכך מורידה עומסים ממערכות ניקוז, תורמת בשיפור איכות האויר העירונית ובריאות הציבור, מגדילה את המגוון הביולוגי בעיר ומכניסה טבע לתוך העיר, תורמת לאסתטיקה ולאיכות הנופית והעלאת ערך הכלכלי של מקום.
דוגמא לפרויקטים בנושא הוא תכנון מערכת השדרות העירוניות בתכנית תא3700 בצפון תל אביב. כמו כן, בתכנית מתאר באר שבע ניתן דגש על ייעור ושילוב נטיעות עצים בתוך המרקם העירוני בתוואי אפיקי הנחלים.