Menu

מחקר

גגות וקירות ירוקים

בכדי להבין טוב יותר ערים, קמפוסים ונוף, ולפתח דרכים חדשות לראות, לתכנן ולבנות אותן, הסטודיו משקיע זמן ומשאבים במחקר, פיתוח וחדשנות.
משרדנו מטמיע את המחקר בעיצוב בין אם מדובר בתכנון ערים, בפרויקטים של עיצוב, או בגנים צנועים.
יצירתיות וחדשנות הן תולדה של תהליכי תכנון וארגון ייחודיים, חומרים ומוצרים חדשים, וניצול הזדמנויות שטרם מומשו, והן מושגות בשיתופי פעולה ייחודיים בין אדריכל הנוף, האדריכל, היועצים, הקבלן, ומזמין העבודה.
המחויבות שלנו למחקר מביא ערך מוסף, יצירתיות וחדשנות לפרויקטים שלנו.

בשנים האחרונות, עקב תהליכי עיור וציפוף ערים, ישנה עליה גוברת בהיקף הפיתוח של גגות ותקרות . המשרד עוסק בפרויקטים רבים המשלבים גגות ירוקים וגינון על גבי מבנים וצבר ידע נרחב בתשתית הנדרשת ובמגוון השיטות השונות לתכנון גג ירוק מצליח, אמיד ומעוצב. במשך עשור בארה"ב ליאור היה שותף לתכנון וביצוע של גגות ירוקים בטכנולוגיות שונות.
גגות ירוקים מציעים יתרונות סביבתיים שונים, כולל הפחתת עומסי נגר עילי מהתשתיות העירוניות, חסכון אנרגטי והפחתת איי חום עירוניים. האתגרים בתכנון גן על גג הוא ביצירת עומק שתילה גדול מספיק ותנאים המאפשרים לצמחיה לגדול ולהיות אמידה. גגות ירוקים שהמשרד תכנן וביצע כוללים את בנין האקוטאוור בתל אביב, בנין 1 במכללת עזריאלי להנדסה בירושלים, בנין ג'נרי 2 בירושלים (כ- 10 דונם פיתוח על גגות), בנין קרן מנדל בירושלים, בנין לורי לוקי, וסמולארש באוניברסיטת תל אביב ועוד
 
 
מזה כעשור, משרדנו פועל בשיתופי פעולה עם מיטב המוחות, היועצים והחברות בארץ, בפיתוח מוצרים  חדשים ופורצי דרך. המשרד היה שותף לפיתוח של הקיר הביולוגי - ראשון מסוגו בעולם. בפרויקט בניין מבקר המדינה בירושלים היה המשרד שותף להצעה הזוכה למכרז. ההצעה כללה שימוש החדשני באריח בטון ביולוגי המאפשר התפתחות צמחיה טחב ואורגניזמים שונים על הבטון בשל מבנה מיוחד והרכב חומרי. בפרויקט לב לבונטין בתל אביב פותח המוצר לאריח המאפשר כיסים שתילה לצמחיה ושולב עם מערכת השקייה חכמה בצורת ליצירת קיר ירוק מגוון ומעוצב.