Menu

תחרויות

פארק ירוחם

כחלק מהגשמת חזון תכנית המתאר של ירוחם "עיר בלב פארק" נערכה תחרות לתכנון פארק אגם ירוחם, טיילת עירונית וטיילת נחל לאורכה של העיר.
מבט על ההיסטוריה מלמד שהאדם ידע לא רק להתקיים במדבר, כי אם לחיות ברווחה ובאיכות חיים גבוהה. מטרות הפרויקט הן שיפור איכות החיים של תושבי העיר ירוחם כמו גם העצמת העיר וחיזוקה כמוקד תיירותי.
אנו סבורים שבהשקעה נכונה ניתן לייצר בירוחם מודל אייקוני של עיר בלב פארק, המבוסס על משק מים נבון, הנשען על חשיבה יצירתית ופתרונות טכנולוגים חדשניים, כזה שיהווה מודל לגישה חינוכית, סביבתית וקהילתית.