Menu

תחרויות

פארק החוף והפארק הלינארי

"פארק החוף 3,700" הוא נדבך מרכזי בתוכנית "צפון-מערב העיר", תכנית הבנייה הגדולה ביותר המתוכננת בשנים הקרובות לעיר תל אביב-יפו. האזור משתרע בין הקאנטרי קלאב בצומת גלילות (מצפון) לשדה דב (מדרום), וממערב לשכונות אזורי חן ונופי ים עד קו החוף.
 
הקמת שכונה חדשה של 12,000 יח"ד ופארק של 500 דונם מהחולות הוא מהלך מכונן בהתפתחות העיר, זהותה ואופייה. הקשר של העיר עם הים והשדרות העירוניות התל אביביות מגדירים במידה רבה את ההוויה התל אביבית.
 
תכנית  הפארק שמה דגש  על אופיו הטבעי והאקולוגי של הפארק, ועוסקת בשימור ובשיקום המרחב הנופי. הפארק יכלול שלושה צירים מובהקים:  "טיילת העיר", המקבילה לדרך הים ונמשכת לתוך הפארק הלינארי, תכלול מבני מסחר ושדרת עצים ותעודד הולכי רגל ורוכבי אופניים להשתמש בה; "ציר הפארק" ימוקם בעומק הפארק ויהיה בעל אופי טבעי ; "ציר הטבע" הצמוד למצוק.
לאורך שלושת הצירים מגוון מוקדים להעשרת החוויה, ובהם מרכז חינוכי-סביבתי-קהילתי בתחום הבסיס הצבאי הנטוש; משתלה לצמחי חוף; מקומות מסתור לצפייה בציפורים בסמוך לבתי גידול קיימים; מיצבים סביבתיים; פביליונים בהשראת הקיוסקים בשדרות הוותיקות של תל אביב-יפו.
מקום המפגש של פארק החוף עם ציר הנופש העתידי, המתוכנן לעבור ממזרח למערב במקביל לכביש 5, מקבל משמעות רבה: בריכת החורף הקיימת בקצה המערבי של השטח, ברכסי הכורכר של ציר הטבע, הופכת לאלמנט נופי דומיננטי. בצומת תוקם כיכר עירונית, שתיקרא "כיכר הים" והיא תתחבר ל"פורום" – מרחב דו מפלסי שישלב מרפסת תצפית לים ואמפיתיאטרון.
 
אדריכלים המשרד הנורווגי-ישראלי Haugen-Zohar Arkitekter  אקולוג רון פרומקין, אקולוגים ימיים ד"ר עידו סלע וד"ר שמרית פרקול, ייעוץ בטון ומחזור אגרגטים: ויובל קדוש מסטודיו בטון.
 
את התחרות יזמו העירייה, ארגון אדריכלי הנוף ועמותת האדריכלים.