Menu

תכניות אב ותכניות מתאר

תכנית מתאר אזור

אזור היא עיר קומפקטית ונגישה במרכז גוש דן, בצמוד לפארק אריאל שרון ומקווה ישראל ובין כביש 1, 4 ו 44. תכנית המתאר שואפת להשאיר את האופי הקהילתי של היישוב בשילוב של התחדשות עירונית ופיתוח של אזור התעסוקה. התכנית מגדירה טבעת של ייעור עירוני בהיקף היישוב להפחתת זיהום האוויר מהכבישים הבינעירוניים הסמוכים ותתרום לשקט ולאופי של היישוב. כמו כן, התכנית מציעה מהפכה של טבע עירוני במרכז היישוב עם שיקום של הנחל שכרגע זורם בתעלת בטון מחולון דרך אזור לפארק אריאל שרון. תשומת לב מיוחדת ניתנה לאתר המצודה בעיר ושמירה על אופיו המיוחד.