Menu

תכניות אב ותכניות מתאר

תכנית מתאר אור יהודה

העיר אור יהודה ממוקמת בטבעת הפנימית של מטרופולין ת"א, בסמיכות לצירי תנועה ראשיים ושדה התעופה בן גוריון, ובקרבת ישובים מבוססים כמו קריית אונו, נווה מונוסון וסביון. בשונה מערים אחרות בבקעת אונו, העיר אור יהודה נהנית מממשק כמעט מידי עם נחל האיילון.  
אחת ממטרות העל בתכנית היא חיבור העיר למרחב הנופי החשוב ביותר שלה - נחל האיילון וליתר המוקדים במרחב האזורי- תל השומר ופארק אריאל שרון.
  
התכנית מייצרת שלד נופי היררכי של רחובות מיוערים, מוצלים ומתוכננים עם דגש על הולכי רגל ותשתיות מיקרואקלימיות.