Menu

שכונות מגורים

מתחם 4 צריפין, ראשון לציון

תכנון מפורט של שכונה חדשה בת 4,000 יח"ד במזרח ראשון לציון. השכונה עתידה לקום על שטח בסיס צריפין, כחלק מתכנית העברת בסיסי הצבא לדרום. תושבי השכונה ייהנו  מאיכות חיים גבוהה. מגרשי המגורים יושבים על רשת נרחבת של שטחים ירוקים, רשת  היררכית בה הגנים השכונתיים המרכזיים מובילים לפארק רחב ידיים. ומעברים ירוקים מחזקים את הקישוריות בתוך השכונה ועם מתחם 5 (שכונת הרקפות שמצפון). בשכונה  מתוכנן מערך רחובות נטועים ומגוננים המשלבת פרישה רחבה של שבילי אופניים ברחבי השכונה כולה.
 
קונספט הניקוז וניהול הנגר של השכונה מושתת על מערך השצ"פים- מי הנגר העילי של המגרשים מופנים לגנים השכונתיים ומהם לפארק. בלב השכונה רחוב עם שימושי מסחר ותעסוקה הכולל מסלולי נת"צ ושדרה עירונית מרכזית המובילה לפארק.