Menu

קמפוסים ומוסדות חינוך

קמפוס חרוב, ירושלים

קמפוס חרוב הממוקם בתוך אוניברסיטת ירושלים הוא פרויקט המיועד לילדים שסבלו מהתעללות והזנחה. הפרויקט ראשון מסוגו כי הוא מאחד גופים שונים של טיפול בילדים תחת קורת גג אחת וחוסך את הקושי של מעברים ברחבי העיר או הארץ. השטח הפתוח מחולק ל-8 חצרות השונות ומופרדות זו מזו ונותנות מענה לשימוש של כל אחד מהגופים אותן הן משרתות. חלקן ציבוריות ומיועדות לעובדי המתחם וחלקן ביתיות ומיועדות בעיקר לילדים המגיעים לביקור או שחיים בקמפוס בתנאי פנימייה.
המטרה העיקרית של התכנון הייתה להימנע מאופי מוסדי ולתת לילדים תחושה של בית, תוך שימוש בחומרים טבעיים ושילוב של אלמנטי מים רבים.