Menu

קמפוסים ומוסדות חינוך

המכללה האקדמית ספיר, שער הנגב

המשרד ערך תכנית אב להתחדשות קמפוס מכללת ספיר בשדרות . התכנית מגדירה צירי שדרות ירוקים, מוקדים וכניסות חדשות בקמפוס . התכנית ממומשת לאורך שנים וממנה נגזרים פרויקטים רבים בהתאם להתפתחות המכללה. 
פרויקט דגל בקמפוס הוא אמפיתאטרון ספיר בלב המכללה. מטרת הפרויקט יצירת מרכז חדש וחי למכללת ספיר. המכללה משרתת מדי יום כ-7000 סטודנטים ומאות אנשי סגל, הוראה ומנהל. הפרויקט נותן מענה למחסור באזור כינוס מרכזי וגדול במכללה לצורכי טקסים, הופעות ואירועים.  התיאטרון הפתוח נטמע בגבעת דשא  עם טריבונות אבן טבעית וטרסות דשא בשילוב נטיעות עצים המתפקד הן באירועים בחיי היום יום של המכללה.