Menu

קמפוסים ומוסדות חינוך

בית ספר צוקי אביב, תל אביב

בית ספר ואשכול גן ילדים צוקי אביב נפתח בשנת הלימודים 2016.
התכנית נולדה משיתוף פעולה עם אדריכלי הבניין כך שהנוף מגיב לבניין והבניין מגיב לנוף. החצר מתחברת לבניין במפלס הקרקע ולמרפסת של הקומה הראשונה ונוצרה שפה עיצובית משותפת.
החצר כוללת מגוון חללים בגדלים שונים ולשימושים שונים ביניהם חצר לכיתות א' ו-ב', כיתת חוץ, טריבונות, רחבת מרכזית, אזורים של מתקני משחק, גבעות דשא, מגרש ספורט גינת ירק וכן הלאה.
המטרה הייתה שבית הספר ישמש את הקהילה אחרי הצהריים ולכן ציר התנועה המרכזי בחצר מחבר בין הכניסה הראשית והגן הציבורי הסמוך.
גני הילדים תוכננו במטרה לאזן בין הצרכים השונים, והם כוללים שטח מרוצף ומקורה לשימוש פדגוגי, גינה לימודית, אזור מתקני משחק ואזור של חול הכולל בית בובות וארגז חול המאפשר לילדים לחוות וליצור עולמות.