Menu

קמפוסים ומוסדות חינוך

המכללה להנדסה עש עזריאלי, ירושלים

המכללה נמצאת בעיצומו של תהליך התחדשות של כלל הקמפוס. היא ממוקמת על צומת דרכים ראשי, עד כה הפרש מפלסי משמעותי יצר נתק בין המכללה לעיר. במטרה לפתוח את המכללה לעיר הוסרו החומות הגבוהות והונחתה הכניסה הראשית למפלס הרחוב יחד עם כיכר עירונית מזמינה רחבה. בכניסה הראשית מתחיל הציר המרכזי של הקמפוס, לאורכו מוקדי פעילות ואזורי שהייה לרווחת הסטודנטים.