Menu

מבני ממשל, ציבור ותרבות

חלקת גדולי האומה, הר הרצל

פרויקט לתכנון של חלקת גדולי האומה בהר הרצל בירושלים. הפרויקט בעל חשיבות לאומית וסמלית. התכנון המבוסס על הצעתו של האדריכל סעדיה מנדל מציע יצירת מרפסת תצפית למבקרים המגיעים לחלקה, שמירה מרבית על העצים הבוגרים הקיימים בשטח ועל האופי הירושלמי האופייני לאתר.