Menu

מבני ממשל, ציבור ותרבות

בניין מבקר המדינה, ירושלים

מבנה מבקר המדינה בירושלים תוכנן ע"י קולקר-קולקר-אפשטיין אדריכלים ונחנך בשנת 2015. הפרויקט זכה במכרז בשנת 2012 שבו המבנה והנוף השתלבו בהרמוניה. חלל המבנה והחוץ נתפשים כיחידה אחת. בחצר האנגלית קיר ביולוגי ירוק, המורכב מאריחי בטון מעוצבים שתוכננו ע"י הביולוגיים הימיים עידו  ושמרית סלע בשיתוף משרדנו.  הקיר הביולוגי, אשר יושם לראשונה בפרויקט זה, בעל נוכחות הנצפה מתוך חללי המבנה. כמו כן שטחי הנוף כוללים זיקת הנאה לציבור אשר מחברת בין ציר אבא אבן לסינמה סיטי ומאפשרת פעילות לצד החזית המסחרית של המבנה השכן- מלון הלאום.