Menu

כיכרות ורחובות

עתיר ידע, כפר סבא

עתיר ידע הוא הרחוב הראשי של פארק התעשייה והתעסוקה הדרומי של כפר סבא. אורכו הכולל כ- 1.3 ק"מ.  כחלק מתהליכי הפיתוח של כלל אזור התעסוקה הכוללים הקמת מרכזי בילוי וקניות הוחלט על שדרוג המרחב הציבורי של רחוב עתיר ידע במטרה להפכו לטיילת המזמינה הליכה ורכיבה על אופניים כחלק מהרשת הירוקה של כפר סבא המאפשרת נגישות טובה לתושבי הסביבה. השדורג כלל נטיעות משני צדי הרחוב בבית גידול אורכי, יצירת שפת רחוב לחיזוק הזהות של אזור התעסוקה.