Menu

גנים

גן החרובים, בית יצחק

גן שכונתי אשר תוכנן ובוצע ב-2012. התכנון נעשה בשיתוף עם הקהילה המקומית וכיום נעשה בו שימוש רב של תושבי היישוב.
הגן תוכנן באופן המשמר את עצי החרוב הבוגרים הקיימים במרכזו ומכאן שמו. הצמחיה בגן היא צמחיה מקומוית ארצישראלית. מתקני המשחק בגן עשויים מחומרים טבעיים ונטמעים בגן ובנוף הכפרי. בגן שתי גבעות למשחק  ולתצפית מהן ניתן לראות את הים.