Menu

גנים

הגן האקולוגי, אקוטוואר, תל אביב

גג ירוק בבניין האקוטוואר בתל אביב, מגדל מסחר ותעסוקה בתכנון OKA אדריכלים. הגג מתפקד כגן לרווחת העובדים והמבקרים, רגע של הפוגה מחיי היום יום ואזור התכנסות לארועים. במרכז הגן ממוקמת בריכה אקולוגית וספסלי ישיבה מחופי עץ. בגן שתולה צמחיה טרופית עשירה ומטפסים המיצריים  גן ירוק הצופה לנוף התל אביבי העירוני.