Menu

גנים

לב לבונטין, תל אביב

חצר פנימית תל – אביבית במבנה חדש בתכנון משרד האדריכלים בר-אוריין. אלמנט עיצובי בולט באדריכלות הנוף של החצר הוא פיתוח חזיתות המבנה. בפרויקט שולב קיר ביולוגי ירוק וחי מאריחי בטון, אשר פותחו בשיתוף עם המשרד, הכוללים כיסי שתילה ומערכת השקיה ייחודית. לאורך שביל הכניסה ניטעו עצי לימון אשר נקלעו באופן מיוחד דו -ממדי בהתאמה לחלל הצר. בלב החצר ממוקם אלמנט מים מאבן בזלת אשר תוכנן בשיתוף עם אמן אבן . החצר מוארת באמצעות מערכת גופי תאורה תלויים התורמים להגדרת חלל פנימי ואינטימי.